Hvordan sette opp WebEPG i MediaPortal - (TVE3, her)

Start MediaPortal -> Klikk på innstillinger

 

Private build with fixed 50 FPS

Velg deretter Min TV

 


Og deretter XMLTV EPG grabber

 

Her velger vi land.

 

Her begynner vi å velge ut kanal vi skal binde til "grabberen", klikk på kanalnavnet for å få frem menyen.

 

Her finner vi navnet på kanalen vi henter opplysningene fra, klikk på navnet og gjenta dette til alle kanalene er funnet.
Når du har bundet alle kanalene avslutter du med å gå tilbake til MP hjem og alt er da automatisk lagret.

 

For å hente opplysninger fra nett må vi åpne MP folderen (root folder), og starte programmet WebEPG.exe
Det er også mulig å lage en oppgave med "Planlagte Oppgaver" i Windows, som henter dette automatisk når det ønskes.

 

Flere innstillinger for WebEPG

Hvis vi ønsker å redigere for å få frem flere dager eller endre sted som opplysningene
kommer fra klikker du i "MP folderen" på programfilen WebEPG-conf.exe.
Når du er ferdig med endringene klikker du på "save" og lukker programmet

 

Hvis du trykker på "Channel" kommer dette bildet frem og du kan velge kanal ved å dobbelt klikke eller "Select"

 

Hvis du klikker på "Site" så kommer dette vinduet frem, her kan du velge fra hvilken web side som opplysningene hentes fra.

 

Planlegge en oppgave i Windows XP

Åpne Planlagte oppgaver i Kontrollpanelet og klikk på Legg til planlagt oppgave.

 

Neste....

 

Klikk på "Bla gjennom".

 

Naviger deg frem til MediaPortal "Root" folderen og klikk på WebEPG

 

Her velger du når oppgaven skal kjøres

 

Her dag og tidspunkt

 

Sier seg selv + neste...

 

Merk av for avanserte innstillinger og klikk fullfør

 

Finn frem til dette flagget og merk av for Start maskinen for å kjøre denne oppgaven.

 

Copyright © 1996 - 2007,  by Roy Nilsen and ronilse.com. All rights reserved. Contact Webmaster.